LithuanianEnglish (United Kingdom)

Kviečiame į CICPA projekto praktinį seminarą

Gegužės 17 dieną Pajūrio regioninio parko direkcija, kartu su Lietuvos ir Lenkijos partneriais bei asocijuotais partneriais organizuoja „CICPA“ projekto praktinį seminarą, kuris vyks Pajūrio regioninio parko lankytojų centre, Placio g. 54, Karklės k.

KVIEČIAME DALYVAUTI !!

(Seminaro programa)

img

 

Kas yra CICPA projektas?

„Common Initiatives in Conserved and Protected Areasˮ (CICPA) -„Bendros iniciatyvos saugomose teritorijoseˮ, tai organizacijų, atsakingų už saugomų bei vertingų gamtos požiūriu plotų valdymą, ir žmonių, kurie kasdien šiuose plotuose veikia, dirba, gyvena, sumanytas projektas.

2017 m. birželį keturios partnerių organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos, pateikė paraišką siekiant gauti paramą, projekto pagal Bendradarbiavimo programą Interreg South Baltic 2014-2020, įgyvendinimui. 2017 m. lapkričio mėnesį CICPA tapo vienu iš 11 projektų, kuriam Programos komitetas skyrė finansavimą. Projektas pradėtas vykdyti 2018 m. sausio mėnesį.


Koks bendras projekto tikslas?
Bendra projekto idėja yra parama vietos bendruomenėms, kurios veikia Natura 2000 tinklo teritorijoje, kartu su vietos valdžia, įstaigomis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis kuriant ilgalaikį tarptautinį bendradarbiavimą, sutelktą į tinkamą vertingų gamtos požiūriu ir saugomų plotų panaudojimą. Tikslas yra padidinti šių bendruomenių indėlį į tarptautinius renginius, programas ir iniciatyvas, įgyvendinamas kartu su regionais partneriais Lenkijoje ir Lietuvoje, vykdant veiksmus, nukreiptus į tikslines grupes. O mūsų projekte tikslinėmis grupėmis yra būtent tų sričių atstovai, kurios yra įkvėptos ir glaudžiai susijusios su gamtos išnaudojimu, t.y.: žvejyba, miškininkyste ir žemės ūkiu, turizmu, švietimu, amatais, kultūra ir menu.
Vertingi ir saugomi Pietų Baltijos jūros regiono plotai atlieka svarbų vaidmenį Europos biologinės įvairovės palaikyme, taip pat savo patrauklumu žadina norą semtis ekonominės naudos iš jų tiesioginio panaudojimo. Todėl mums yra iššūkis skatinti mažas bendruomenes ir valsčius, esančius Natura 2000 teritorijoje, įsitikinti vietų, kuriose gyvena, vertybėmis ir potencialu, savo aplinkoje dalintis subalansuoto saugomų plotų išnaudojimo gerosios praktikos pavyzdžiais ir keistis savo patirtimis su kitomis bendruomenėmis užsienyje.
Gana dažnai nedidelių bendruomenių problema yra patirties tarptautinėje komunikacijoje stoka ir žinių apie tai, kaip pradėti bendradarbiavimą, kaip užmegzti ryšį su suinteresuotais partneriais, kaip pasiekti tikslines grupes bei kaip pasinaudoti pradėtu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu siekiant gauti naudos vystant natūralių išteklių panaudojimu paremtus bendrus veiksmus ir paslaugas, trūkumas. Taip pat kyla abejonių dėl to, ar teritoriją esančią Natura 2000 tinkle išvis galima naudoti pelnui gauti. CICPA projekto dalyviai suranda atsakymus į šiuos klausimus ir problemas. Be to, projektas suteikia galimybę įdomiai palyginti tai, kaip funkcionuoja Europos ekologinis tinklas Natura 2000 kaimyninėse Pietų Baltijos regiono valstybėse.
Kokiu būdu kuriame bendradarbiavimo tinklą?
Projektas CICPA jungia suinteresuotų šalių, veikiančių vertinguose gamtos požiūriu plotuose, potencialą su organizacijų, atsakingų už gamtos valdymą, žiniomis bei jų patirtimi tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityje. Projekto partneriai kartu su asocijuotais partneriais iš Lenkijos ir Lietuvos sudaro tarpvalstybinio bendradarbiavimo modelį, sutelktą ties bendrais veiksmais, kurių imasi vietos veikėjai.
Pradedame nuo susitikimų su vietos bendruomenėmis, kurie turi sužadinti norą pažinti užsienio partnerius ir vietovių partnerių gyventojus, bet taip pat perduoti žinias apie regionus ir iš tarpvalstybinio bendradarbiavimo gaunamą naudą. Po to, užsiėmimų metu Lenkijoje ir Lietuvoje jungiame abiejų valstybių tikslinių grupių partnerius, per juos pristatome geografinę, istorinę, kultūrinę ir politinę partnerių situaciją, kad kiekvienas dalyvis būtų sąmoningas regionų, su kuriais pradeda bendradarbiavimą, skirtumų ir panašumų. Remdamiesi informacija, keisdamiesi patirtimi ir bendromis tikslinių grupių idėjomis, visi kartu organizuojame tarpvalstybinius užsiėmimus lauke, skirtus mus supančios gamtos subalansuotam panaudojimui. Tokie renginiai, tai išbandymas įgytiems gebėjimams ir kuriamų santykių jėgai, bet taip pat galimybė viešinti regiono patrauklumą, papildomo pajamų šaltinio paieškai, savo susidomėjimo gamta vystymui. Užsimezga naujos pažintys ir draugystės, kurių palaikymas padeda bendradarbiavimo tiek tarpvalstybiniu, tiek ir vietos mastu, vystymuisi, nes tarptautinę projekto grupę sudarantys įvairių sričių atstovai imasi bendrų projekto veiklų savo vietovių ir regionų naudai.
Toks vietos bendruomenių įtraukimas į tarptautinius veiksmus reikalauja visų dalyvių įsitraukimo ir aktyvaus savivaldos palaikymo. Dėl to, kad įvairių tikslinių grupių atstovai bendrai su vietos savivalda nuo pat pradžių dalyvauja visose projekto veiklose, projekto rezultatai yra ilgalaikiai. Todėl visoms grupėms rūpi, kad jų pastangos kuo ilgiau duotų vaisių. CICPA aktyviems projekto dalyviams siūlo įdomius susitikimus su vietos bendruomenėmis ir ekspertais, užsiėmimus vietoje ir tarptautines, pažintines išvykas, dalyvavimą tarpvalstybiniuose bei regioniniuose renginiuose, ir visų pirma bendrą paramą patvarių santykių kūrimui ir naudos siekimui. Kviečiame visus kartu kurti tinklą, kurio dėka galime dar labiau įvertinti mūsų teritorijų išskirtinumą ir atrasti gamtos siūlomas pramogas, tokias kaip gamtos pažinimą, užsiėmimus gryname ore, sportą, kultūrą, amatus, tradicinę virtuvę, žvejybą, bei kitą.
Mūsų tinklai atviri!
Susitelkiame ties nuolatiniu atviro, aktyvaus ir kūrybiško bendradarbiavimo tarp vietos bendruomenių, gyvenančių saugomuose plotuose, kūrimu. Nuolat dalijamės žiniomis apie subalansuotą Natura 2000 tinklo teritorijų plėtrą ir nenuilstamai siekiame įtraukti kuo daugiau organizacijų į tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Mūsų tinklas kviečia kitas Baltijos regiono apskričių ir valsčių valdžias, nevyriausybines organizacijas, asociacijas, sąjungas, įmones ir visus tuos, kurie ieško progos įgyti patirties tarptautiniuose projektuose, jungiančiuose ypač vertingus ir saugomus plotus šioje Europos dalyje. Pirmi CICPA projekto susitikimai prasidėjo 2018 m. kovą. Pirmi Lenkijos ir Lietuvos CICPA užsiėmimai tikslinėms projekto grupėms įvyko Stepnicoje ir Międzyzdroje (Vakarų Pomeranija, Lenkija) 2018 m. gegužę. Labai greitai įsitikinome, kad yra didžiulis bendrų veiksmų potencialas. Tikslinių grupių atstovai užsiėmimų metu pristatė daugiau nei trisdešimt bendrų idėjų regionų bendradarbiavimui, todėl organizacijos kai kurių įgyvendinimą pradėjo nedelsiant.
Jeigu jūsų organizacija arba įstaiga veikia Natura 2000 teritorijoje arba ieško galimybių užmegzti tarpvalstybinį bendradarbiavimą savo regione, tuomet širdingai kviečiame pasidalinti savo nuomone, pasikeisti patirtimi ir prisijungti prie CICPA projekto!