LithuanianEnglish (United Kingdom)

Leidimai privažiavimui prie jūros

Karklės kaime (Klaipėdos r. sav.)

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo LR Pajūrio juostos įstatymo 6 str. 5 d. pataisa, kuria numatyta, jog privažiavimų prie jūros tvarką parengia kiekviena savivaldybė pagal kompetenciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-190 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino privažiavimo prie jūros ir Leidimų išdavimo tvarką Karklės kaime.

Mokama - Žvejybinės ir rekreacinės įrangos išvežimo į pajūrį Karklės kaime organizavimo paslauga

Paslaugos kaina - 5 eur./parai; 20 eur./metams.

Daugiau informacijos apie paslaugą ir apmokėjimo būdus.

Valčių nuleidimo į jūrą laikino inžinerinio statinio (slipo) Karklės kaime naudojimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo Pajūrio regioninio parko direkcijoje taisyklės

 

Nuolatinis Leidimas žvejams mėgėjams- Karklėje (galioja iki 2022 metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą.

2. Galiojantį valties ar laivo techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta valties ar laivo eksploatacija Baltijos jūroje arba pakrančių vandenyse.

3. Laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

4. Užpildytą Leidimo formą.

Nuolatinis Leidimas žvejams verslininkams- Karklėje (galioja iki 2022 metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą arba juridinio asmens registracijos kopiją.

2. Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje Leidimo kopiją arba žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos protokolą arba išrašą, kuriuo priekrantės žvejybos įmonei priskirtas žvejybos baras, esantis ties Pajūrio regioniniu parku.

3. Užpildytą Leidimo formą.

Vienkartinis Leidimas renginio organizavimo reikmėms privežti- Karklėje (galioją numatytą dieną).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Laisvos formos prašymą vienkartiniam Leidimui gauti.

2. Fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją.

3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

4. Užpildytą Leidimo formą.

 

 

Nemirsetoje (Palangos m. sav.)

Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-85 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino privažiavimo prie jūros kranto tvarką Palangos m. savivaldybės teritorijoje.

Tvarkos aprašo 7 dalyje numatyta, kad privažiavimu prie jūros kranto Nemirsetoje besinaudojantys asmenys privalo turėti leidimą, kurio išdavimo tvarką nustato Pajūrio regioninio parko direkcija.

2018 m. sausio 2 d. Pajūrio regioninio parko direktoriaus įsakymu Nr. V-01 „Dėl leidimų privažiuoti prie jūros kranto Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

patvirtintas Leidimų privažiuoti prie jūros kranto Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas.

 

Leidimai išduodami žvejams mėgėjams, žvejams verslininkams, asmenims organizuojantiems renginį bei rekreacinės masyviosios įrangos privežimui prie jūros kranto Nemirsetoje.

Nuolatinis Leidimas žvejams mėgėjams- Nemirsetoje (galioja iki 2022 metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą.

2. Galiojantį valties ar laivo techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta valties ar laivo eksploatacija Baltijos jūroje arba pakrančių vandenyse.

3. Laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

4. Užpildytą Leidimo formą.

Nuolatinis Leidimas žvejams verslininkams- Nemirsetoje (galioja iki 2022 metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą arba juridinio asmens registracijos kopiją.

2. Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje Leidimo kopiją arba žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos protokolą arba išrašą, kuriuo priekrantės žvejybos įmonei priskirtas žvejybos baras, esantis ties Pajūrio regioniniu parku.

3. Užpildytą Leidimo formą.

Vienkartinis Leidimas renginio organizavimo reikmėms privežti- Nemirsetoje (galioją numatytą dieną).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Laisvos formos prašymą vienkartiniam Leidimui gauti.

2. Fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją.

3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

4. Užpildytą Leidimo formą.

Nuolatinis leidimas privežti rekreacinę įrangą prie jūros kranto Nemirsetoje (galioja iki 2022 metų pabaigos).

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą.

2. Laisvos formos prašymą įrangos privežimui.

3. Veiklą pagrindžiantį dokumentą, kurio pagrindu prašomas Leidimas.

4. Užpildytą Leidimo formą.