LithuanianEnglish (United Kingdom)

Naujienos

Nuomos konkursas

There are no translations available.

Skelbimas dėl pastato (kavinės – baro, nekilnojamojo turto registro Nr. 50/168007, adresas - Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., bendras plotas 94,17 m2) viešo nuomos konkurso organizavimo

 

Pajūrio regioninio parko direkcija (toliau - Direkcija) skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą. Direkcija turto nuomos konkurse išnuomoja šį turtą:

Pastatas (kavinė– baras, unikalus Nr. 50/168007), nekilnojamojo turto registras Nr. 50/168007, adresas - Placio g. 54, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. sav., bendras plotas 94,17 m2.

Informacija konkurso dalyviams:

1. Paraiškų dalyvauti konkurse terminas iki 2017 m. spalio 20 d. 14.00 val.

2. Turtas yra Pajūrio regioninio parko žemės sklype, adresu Placio g. 54, Karklės k., LT-92383, Klaipėdos r. sav.

3. Turtas išnuomojamas maitinimo paslaugoms teikti. Nuomininkas įsipareigoja Direkcijos teritorijoje vykdyti savo veiklą nepažeidžiant LR Saugomų teritorijų įstatymo, nepiktnaudžiaujant reklamos skleidimu. Turtas išnuomojamas be maisto gaminimui reikalingos įrangos. Nuomos sąlygos ir reikalavimai maitinimo paslaugoms - paskelbti Pajūrio regioninio parko direkcijos internetiniame puslapyje (http://www.pajuris.info).

4. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis – 400,00 Eur (keturi šimtai eurų 00ct) per mėnesį. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį turės apmokėti sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas)

5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuompinigiai ir kiti mokėjimai už Sutartyje nurodytas paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

6. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos sutarties trukmė - 5 metai.

8. Paraiškas dalyvauti konkurse, kurios turi būti parengtos pagal 2017 m. rugsėjo 19 d.  Pajūrio regioninio parko direktoriaus įsakymu Nr. V-16 patvirtintų Pajūrio regioninio parko materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo sąlygų reikalavimus, konkurso dalyviai turi pateikti Pajūrio regioninio parko direkcijai adresu Placio g. 54, Karklės k., LT-92383, Klaipėdos r. sav.

9. Kontaktinis asmuo – Pajūrio regioninio parko direkcijos vyr. specialistas Egidijus Jurkus Papildoma informacija teikiama adresu Placio g. 54, Karklės k., LT-92383, Klaipėdos r. sav., tel. nr.: (+370 46) 412 483., el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2017 m. spalio 20 d. 14.00 val. Pajūrio regioninio parko direkcijoje adresu Placio g. 54,Karklės k., LT-92383, Klaipėdos r. sav.

11. Konkurso dalyvis, norėdamas dalyvauti patalpų nuomos konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą, kurio dydis yra 1200,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų 00 ct). Šis mokestis turi būti įmokėtas į biudžetinės įstaigos - Pajūrio regioninio parko direkcijos sąskaitą (įstaigos kodas 288706740, a/s LT357300010139282987, AB Swedbank bankas, kodas 73000) iki komisijos posėdžio pradžios.

 

Kukuliškių piliakalnyje atlikti žvalgomieji tyrimai

There are no translations available.

tyrimai

Pajūrio RPD archyvo foto.

2016 m. liepos 29 d. remdamasis kartografine medžiaga, topografiniais žemėlapiais, Pajūrio regioniniame parke, pajūrio miške aptiko Darius Stončius.

2017 metais KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doktorantai Edvinas Ubis ir Miglė Urbonaitė-Ubė atliko žvalgomuosius tyrimus. Jų metu buvo aptikta beveik 300 lipdytos keramikos šukių, taip pat beveik 50 gabaliukų neapdirbto gintaro, gyvulių kaulų. Kultūrinis sluoksnis piliakalnio aikštelėje siekia 10-100 cm.

Read more...

 

Kormoranai Plocio gamtiniame rezervate

There are no translations available.

Gavome keletą paklausimų kormoranų tema, kuriuos galima apibendrinti taip:

,,Sveiki, ar planuojate kažką daryti, nes prie Plazės (Plocio) ežero šiemet didelė kolonija kormoranų medžius žudo. Pernai tokios didelės perinčios kolonijos nebuvo"....

 

Read more...

 

Kukuliškių piliakalnis įtrauktas į kultūros vertybių registrą

There are no translations available.

piliakalnis4

 

 

Read more...